AAP vzw

Met een flink pak ervaring, het hart op de juiste plaats en een open blik wil AAP vzw zoveel mogelijk mensen bereiken om hen te laten genieten van het contact met dieren. Natuurlijk is het voor AAP vzw net zo belangrijk dat het voor de dieren ook altijd leuk is!

Joke stuurt dagelijks het potige team aan als directeur van de vzw!

AAP heeft als doel projecten op te starten of te ondersteunen voor het welzijn van mens én dier. De insteek bij elk project: het dier! Dieren zijn zo ontwapenend en drempelverlagend binnen contacten. Die kwaliteit willen zij gaan inzetten.

Meer weten over de werking van AAP vzw, klik hier.